Prodej podílových listů otevřeného podílového fondu JT OPORT.CZK OPF

Značka: I.437

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Finanční majetek

22.11.2020
20.06.2024

Insolvenční správce vyhledává zájemce o koupi v rámci insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 71INS 8185/2019, kdy předmětem koupě je:

22.085 ks podílových listů otevřeného podílového fondu JT OPORT.CZK OPF, ISIN 0008473345 o jmenovité hodnotě 1,- Kč

Cena: nejvyšší nabídka. Nabídky je možno podávat do 20.6.2024, a to písemně na adresu: Mgr. Pavlína Jašková, Chromeč 2, 789 01 Chromeč a nebo mailem na: jaskova@akjaskova.cz. 

ZP k dispozici

Podmínky prodeje:

Majetek bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou, uzavření kupní smlouvy je podmíněno souhlasem Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Nabídka zájemce musí obsahovat označení a) JT OPORT, b) uvedení nabízené ceny c) jméno a příjmení zájemce, d) telefonní kontakt a kontaktní mail.

Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu smlouvy.

Náklady zájemce spojené s převzetím či přepisem nabízeného majetku si zájemce bude hradit v celém rozsahu ze svého.

Věci jsou prodávány ve stavu “jak stojí a leží”.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodů bez vzniku jakéhokoli nároku či závazku vůči zájemcům.

Informace o zadavateli

Pavlína Jašková akjaskova@seznam.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  04.06.2024 10.07.2024 Celá ČR
  Pardubický kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.05.2024 21.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  09.05.2024 30.06.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  03.05.2024 14.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!