Prodej podílu 1/18 na rodinném domě, Olbramovice u Moravského Krumlova

Značka: KSPH 67 INS 24329 / 2016

Cena: 112000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihomoravský kraj

Nemovité věci

11.10.2019
10.10.2020

Insolvenční správce AS ZIZLAVSKY v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení KSPH 67 INS 24329 / 2016 dlužnice Miroslavy Špalkové následující majetek:

 

podíl o velikosti 1/18 na nemovitosti:

 • pozemek parc. st. č. 3, součástí je stavba č.p. 119, rod. dům; pozemek parc. st. č. 1518, součástí je stavba bez č.p. to vše na LV č. 147, pro obec Olbramovice, k.ú. Olbramovice u Moravského Krumlova, vedeno Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo.

Jedná se o podíl na rodinném řadovém domě. Dům je nepodsklepený s jedním nadzemních podlažím, původní objekt je stáří cca 90 roků, v roce 1979 byla provedena přístavba 2 místností s plochou střechou. Dům obsahuje byt 4+1 s příslušenstvím, technický stav je dobrý.  Střecha nad původní částí strmá sedlová, krytina plechové tašky. Nad přístavbou střecha plochá, jednoplášťová. Je proveden rozvod NN, vodovod, kanalizace a rozvod zemního plynu. Okna plastová, dveře interiérové náplňové, vstupní plastové. Užitná plocha činí celkem 115,42 m2. Zastavěná plocha činí 146,02 m2 a obestavěny prostor 654,67 m3.

 

Podmínky prodeje:
a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce.
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Prodej podléhá souhlasu soudu a věřitelského výboru

Bližší informace a prohlídka nabízeného majetku možná po domluvě na emailu: einsolvence@zizlavsky.cz, blumtrittova@zizlavsky.cz, nebo tel. čísle 224 947 055.


Informace o zadavateli

AS ZIZLAVSKY v.o.s. AS ZIZLAVSKY v.o.s. einsolvence@zizlavsky.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.06.2024 06.08.2024 Královehradecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.06.2024 25.07.2024 Středočeský kraj 10000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!