Prodej podílů 1/2 a 1/72 na 3 pozemcích (zahrada), k. ú. Pacov (Pelhřimov), minimální cena 140 000 Kč

Značka: KSCB 27 INS 20757/2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Kraj Vysočina

Nemovité věci

30.09.2022
30.10.2022

JUDr. Ing. Kristýna Fronc Chalupecká, Ph.D., jako insolvenční správce dlužníka Vlastimil Kršek, řízení je vedeno u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 27 INS 20757/2021, tímto nabízí k odkupu následující:

 • spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc. č. 1393/14, o výměře 407 m2, zahrada, zapsáno na LV 2931,
 • spoluvlastnický podíl o velikosti 1/72 na pozemku parc. č. 1393/2, o výměře 93 m2, zahrada, a na pozemku parc. č. 1393/3, o výměře 842 m2, ostatní plocha, zapsáno na LV 2925,

vše pro k. ú. a obec Pacov, u Katastrálního úřadu pro Kraj Vysočina, Katastrální pracoviště Pelhřimov.

Odkaz na znalecký posudek: https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=50566869 

Prodej nejvyšší nabídce, přičemž minimální cena je 140 000 Kč. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky.

Termín pro podání nabídek je do 30. 10. 2022 na e-mail: insolvence@chalupecka.cz.

V případě dotazů kontaktujte tel. č. 737 58 59 38 či e-mail: insolvence@chalupecka.cz.


Informace o zadavateli

JUDr. Ing. Kristýna Fronc Chalupecká, Ph.D. insolvence@chalupecka.cz Zemské právo 1574/3, Praha 15-Hostivař, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.11.2022 10.12.2022 Pardubický kraj 70000 Kč Nejvyšší nabídka
  25.11.2022 15.12.2022 Celá ČR 675 000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.11.2022 08.12.2022 Moravskoslezský kraj 1500000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.11.2022 08.12.2022 Moravskoslezský kraj 20000000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!