Prodej podílu 1/2 na bytové jednotce v Ostravě

einsolvence@zizlavsky.cz

Prodej podílu 1/2 na bytové jednotce v Ostravě

Insolvenční správce AS ZIZLAVSKY v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení KSOS 36 INS 13716/2018 dlužnice Aleny Pikonské následující majetek:

Spoluvlastnikcý podíl o velikosti 1/2 na bytové jednotce č.1 umístěná v budově č.p. 544 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, a to spolu s příslušným spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku, na němž dům stojí. Bytová jednotka je zapsána na LV č. 1836 vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava.

Podmínky prodeje:
a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce.
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Prodej podléhá souhlasu soudu a věřitelského výboru

Bližší informace a prohlídka nabízeného majetku možná po domluvě na emailu: platil@zizlavsky.cz, nebo tel. čísle 224 947 055.

Nemovité věci

14.11.2019
13.11.2020


Informace o zadavateli

AS ZIZLAVSKY v.o.s. AS ZIZLAVSKY v.o.s. einsolvence@zizlavsky.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Související inzeráty