Prodej podílu 1/2 na pozemku v k.ú. Strážnice na Moravě

Značka: KSBR 32 INS 15373 / 2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihomoravský kraj

Nemovité věci

20.02.2022
31.12.2022

Insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., se sídlem CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, nabízí k prodeji podíl ve výši 1/2 na pozemku z majetkové podstaty dlužníka: Lenka Sklenáková, sp. značka KSBR 32 INS 15373 / 2020. Předmět prodeje: podíl o velikosti 1/2 na:

 • pozemku č. 4518 – ostatní plocha

to vše na LV 153, k.ú. Strážnice na Moravě, obec Strážnice, okres Hodonín, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín. Podmínky prodeje: – kupní cena za nejvyšší nabídku; – kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku; – kupující se dále zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a návrh na výmaz zástavních práv; – správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího; – prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky; – kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy; Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu: bououne@administraceinsolvenci.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 732 858 162 (Mgr. Martina Bououne).

Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.09.2023 31.10.2023 Královehradecký kraj 317.970 Kč Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.09.2023 31.10.2023 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!