Prodej podílu  1/4  na nemovitosti zapsané na LV č. 314 pro kat. území Dolní Bojanovice

Značka: KSOL 20 INS 7224 / 2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Nemovité věci

14.07.2021
13.08.2021

ALFA insolvenční v.o.s. se sídlem Olšany u Prostějova 462, 798 14  Olšany u Prostějova, insolvenční správce dlužníka: Zdeněk Pavlica, nabízí prodejem mimo dražbu z majetkové podstaty dlužníka následující majetek:

Prodej podílu  1/4  na nemovitosti zapsané na LV č. 314 pro kat. území Dolní Bojanovice: pozemek parc.č. 123 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 547 m2, součástí je stavba: Dolní Bojanovice, č.p. 119, rod. dům, stavba stojí na pozemku p.č.: 123.

Znalecký posudek tvoří přílohu této inzerce.

Podmínky prodeje:

 • Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce, nejméně však za cenu 156.000,- Kč,
 • Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny,
 • Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
 • Náklady související se zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí ponese kupující.
 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
 • Zájemci mohou svou cenovou nabídku doručit na adresu ALFA insolvenční v.o.s.,, insolvenční správce, Olšany u Prostějova 462, 798 14 Olšany u Prostějova, příp. elektronicky na adresu podatelna@alfains.cz, či do datové schránky insolvenčního správce id8yyfh nejpozději do 13. 08. 2021.
 • Cenová nabídka musí obsahovat závazek, a to: Tato nabídka platí dva měsíce od jejího podání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Přílohy:

Informace o zadavateli

ALFA insolvenční v.o.s. kure@alfains.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.05.2024 01.07.2024 Jihomoravský kraj 706500 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 24.06.2024 3900000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 19.08.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 20.06.2024 Celá ČR min. 120.000,- Kč Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!