Prodej podílu 1/4 na RD Vraný

Značka: KSPH 61 INS 15526 / 2018

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Středočeský kraj

Nemovité věci

22.01.2020
30.11.2020

Insolvenční správce AS ZIZLAVSKY v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení KSPH 61 INS 15526 / 2018 manželů Štěpánových následující podíl na nemovitosti:

ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na nemovitých věcech:
– parcela č. St. 87, o výměře 101 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: bez čp/če, jiná st., bez LV
– parcela č. St. 88, o výměře 136 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Vraný, č.p. 78, bydlení
– parcela č. 51/3, o výměře 11 m2, zahrada
– parcela č. 52/1, o výměře 174 m2, zahrada
– parcela č. 52/2, o výměře 226 m2, zahrada
vše zapsáno na LV č. 134, k.ú. Vraný, obec Vraný, vedeno Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Slaný

Podmínky prodeje:
a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce.
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Prodej podléhá souhlasu soudu a věřitelského výboru

Bližší informace a prohlídka nabízeného majetku možná po domluvě na emailu: blumtrittova@zizlavsky.cz, nebo tel. čísle 224 947 055.


Informace o zadavateli

AS ZIZLAVSKY v.o.s. AS ZIZLAVSKY v.o.s. einsolvence@zizlavsky.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.04.2024 30.06.2024 Plzeňský kraj Dohodou Kč Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 03.06.2024 Ústecký kraj 810 000 Kč Kč Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 19.05.2024 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 24.06.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!