Prodej podílu 1/6 k bytu v obci Šahy, SR

Značka: KSPH 65 INS 18355/2019. 

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

10.10.2023
30.04.2024

Insolvenční správce zpeněžuje přímým prodejem mimo dražbu podíl 1/6 k bytu: byt číslo 2 v budově číslo popisné 877 v obci Šahy na pozemku registru C KN číslo parcelní 861 v katastrálním území Šahy, se kterým je spojený podíl ve výši 7874/433140 na společných částech domu číslo popisné 877 (byt. dům) v obci Šahy na pozemku registru C KN číslo parcelní 861 a spoluvlastnický podíl ve výši 7874/433140 k pozemku registru C KN číslo parcelní 861 zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Šahy, zapsány na listu vlastnictví 1678 vedeném Okresním úřadem Levice, katastrálním odborem, Slovenská republika. Prodej nejvyšší nabídce. Insolvenční řízení sp.zn. KSPH 65 INS 18355/2019.

Informace o zadavateli

PAVEL ŠIMÁK kancelar@advokatsimak.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 12.08.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.07.2024 13.09.2024 Kraj Vysočina Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!