PRODEJ PODÍLU 1/3 NA NEMOVITOSTI – CHOTĚTOV

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Středočeský kraj

Nemovité věci

27.07.2020
09.04.2021

Insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., se sídlem CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, nabízí k prodeji nemovitý majetek z majetkové podstaty dlužníků: Josef a Petra Nedošetkovi, sp. značka KSPH 60 INS 20923 / 2017.

Předmět prodeje:

ideální podíl 1/3 na:

pozemku parc.č. St. 168, 492 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Chotětov, č.p. 173, bydlení
pozemku parc.č. 207/40, 217 m2, zahrada

Vše zapsáno na LV 94, k.ú. Chotětov, vedené Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav

Podmínky prodeje:

– kupní cena za nejvyšší nabídku;
– kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;
– kupující se dále zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí;
– správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;
– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;
– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy;

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu: scholzova@administraceinsolvenci.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 735 172 477.


Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  26.02.2024 11.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.02.2024 26.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 27.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 28.02.2025 Celá ČR 3950000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!