Prodej podílů 2/5 na pozemcích 3566 m2 a 2/10 na pozemku 3686 m2, k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova, min. cena 62 120 Kč

Značka: KSHK 70 INS 16571 / 2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Kraj Vysočina

Nemovité věci

13.03.2022
12.04.2022

JUDr. Ing. Kristýna Fronc Chalupecká, Ph.D., jako insolvenční správce dlužníka Jana Chocholatá, řízení je vedeno u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 70 INS 16571/2021, tímto nabízí k odkupu následující:

 • spoluvlastnický podíl ve výši 2/5 na pozemcích parc. č. 231/2 o výměře 122 m2, orná půda, parc. č. 231/8 o výměře 203 m2, trvalý travní porost, a parc. č. 232/69 o výměře
  3241 m2, orná půda, zapsáno na LV č. 910,
 • spoluvlastnický podíl ve výši 2/10 na pozemku parc. č. 1241/33 o výměře 3686 m2, orná půda, zapsáno na LV č. 985,

vše pro k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova, obec Vilémov, u Katastrálního úřadu pro Kraj Vysočina, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod.

Odkaz na znalecký posudek: https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=48552887

Prodej nejvyšší nabídce, přičemž minimální cena je 62 120 Kč. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky.

Termín pro podání nabídek je do 12. 4. 2022 na e-mail: insolvence@chalupecka.cz.

V případě dotazů kontaktujte tel. č. 737 58 59 38 či e-mail: insolvence@chalupecka.cz.


Informace o zadavateli

JUDr. Ing. Kristýna Fronc Chalupecká, Ph.D. insolvence@chalupecka.cz Zemské právo 1574/3, Praha 15-Hostivař, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  30.05.2024 05.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.05.2024 31.07.2024 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.05.2024 30.06.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.05.2024 29.06.2024 Olomoucký kraj 3400000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!