PRODEJ PODÍLU 5/12 NA NEMOVITOSTECH – SEČOVSKÁ POLIANKA, Slovenská Republika

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

03.06.2020
03.06.2021

Insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., se sídlem CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, nabízí k prodeji nemovitý majetek z majetkové podstaty dlužníka: Stanislav Lechman, sp. značka KSPH 67 INS 13856 / 2018.

Předmět prodeje:

ideální podíl 5/12 na:

  • pozemek parc.č. 322 – 440 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 689 rodinný dům
  • pozemek parc.č. 323 – 514 m2 – zahrada

Vše zapsáno na LV 575, k.ú. Sečovská Polianka, okres Vranov nad Topľou, SR.

 

Podmínky prodeje:

– kupní cena za nejvyšší nabídku;
– kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;
– poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který je proto povinen podat přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a zaplatit daň;
– kupující se dále zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí;
– správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;
– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;
– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy;

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu: scholzova@administraceinsolvenci.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 735 172 477.

Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
    Související inzeráty

    No items found

    Chcete přidávat vlastní inzeráty?

    Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!