Prodej podílu 87/1000 na pozemcích v k.ú. Vinohrady, obec Praha

Značka: KSPH 65 INS 13507/2014

Cena: nejvyšší nabídka Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Hlavní město Praha

Nemovité věci

15.10.2020
31.12.2020

Insolvenční správkyně dlužníka Bohumila Urbance, nar. 4.6.1939, bytem Přátelství 176/73, Praha 10 Uhříněves,  JUDr. Lenka Žídková, sp.zn. KSPH 65 INS 13507/2014, nabízí z majetkové podstaty dlužníka k prodeji mimo dražbu nemovitý majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty pod položkou č. 2, a to:

 • spoluvlastnický podíl o velikosti 87/1000 na pozemku parc.č.1297/7 o velikosti 58 m2, ostatní plocha, v k.ú. Vinohrady, obec Praha

a

 • spoluvlastnický podíl o velikosti 87/1000 na pozemku parc.č. 1297/9 o velikosti 111 m2, zahrada, v k.ú. Vinohrady, obec Praha

vše zapsáno na LV č. 6758 pro obec Praha, k.ú. Vinohrady ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro hl.město Prahu, Katastr.pracoviště Praha

 

Cena za výše uvedené podíly byla zjištěna posudkem znalce ve výši 47.800 Kč.

Podmínky prodeje:

–      prodej nejvyšší nabídce, s tím, že insolvenční správkyně je oprávněna odmítnout všechny předložené nabídky, a to bez uvedení důvodu

 • kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy nebo nejpozději při jejím podpisu,
 • veškeré náklady spojené s převzetím, odvozem a přehlášením předmětu prodeje hradí kupující,
 • předmět prodeje se prodává úhrnkem, tzn. bez záruky za případně vady v místě, kde se nachází
 • kupující přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zák.

Termín pro podání nabídek: nejpozději do 31. 12. 2020

V případě zájmu o koupi zašlete písemnou nabídku, která musí obsahovat přesné vymezení předmětu koupě, identifikační údaje zájemce o koupi a současně nabízenou kupní cenu, na email : spravce@zidkova.com

Insolvenční správkyně si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení bez udání důvodů zrušit.

Informace o zadavateli

JUDr. Lenka Žídková spravce@zidkova.com

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  20.04.2024 10.05.2024 Kraj Vysočina nabídněte Kč Nejvyšší nabídka
  19.04.2024 31.05.2024 Jihomoravský kraj 226450 Kč Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 17.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 31.12.2024 nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!