Prodej podílu k.ú. Dolní Rychnov

office@ipru.cz

Prodej podílu k.ú. Dolní Rychnov

Insolvenční správce Institut pro řešení úpadku, v.o.s. nabízí k prodeji:

  • Podíl o velikosti 1/22 na:
    • Pozemku p.č. 605 o evidované výměře 444 m2,
    • Pozemku p.č. 606 o evidované výměře 261 m2, jehož součástí je stavba: Dolní Rychnov, č.p. 213, rod. dům,

zapsáno a evidována na LV č. 74, k.ú. Dolní Rychnov, Obec: Dolní Rychnov, okres Sokolov u Katastrálního úřad pro Karlovarská kraj, katastrální pracoviště Sokolov.

Podmínky:

– nejvyšší nabídce

– kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy

– správní poplatek hradí kupující

Insolvenční správce si vyhrazuje právo žádnou z podaných nabídek neakceptovat. Znalecký posudek a podmínky vývěrového řízení v příloze.

Značka:

KSPL 58 INS 8045 / 2019

Cena:

Neuvedena

Typ ceny:

Nejvyšší nabídka

Kraj:

Karlovarský kraj

Přílohy:


Odpovědět na inzerát

Nemovité věci

16.10.2020
19.12.2020


Informace o zadavateli

Institut pro řešení úpadku v.o.s. office@ipru.cz

Související inzeráty