prodej podílu na bytu a podílu na domu

Značka: KSUL 63 INS 12147 / 2020 Leitmannová

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Nemovité věci

06.12.2022
06.01.2023

Prodej mimo dražbu – nejvyšší nabídce

Insolvenční správci v.o.s., insolvenční správce nabízí k prodeji níže uvedený nemovitý majetek z majetkové podstaty dlužnice: Leitmannová Dagmar v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSUL 63 INS 12147 / 2020 u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Předmět prodeje:

Pol.č. 1 – spoluvlastnický podíl 1/8 na parcele č. st. 47 o výměře 111 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č. p. 28, bydlení, zapsaný na LV 183, k. ú. Kmetiněves

 

Minimální prodejní cena 87.000Kč, která byla stanovena dle znaleckého posudku č. 12028-1806/2020 uveřejněného v insolvenčním rejstříku dne 2.10.2020 oddíle B – 6.

 

 

Pol.č. 2 – spoluvlastnický podíl 1/8 na bytové jednotce č. 1271/12, zapsaný na LV 6045, k. ú. Jirkov

Pol č. 3 – spoluvlastnický podíl 569/196112 na parcele č. 3798 o výměře 211 m2, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaný na LV 6025, k. ú. Jirkov, na pozemku stojí stavba č. p. 1271, 1272, bytový dům

Pol.č. 4 – spoluvlastnický podíl 569/196112 na parcele č. 3799 o výměře 211 m2, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaný na LV 6025, k. ú. Jirkov, na pozemku stojí stavba č. p. 1271, 1272, bytový dům

 

Minimální prodejní cena za pol.č. 2,3,4 činí 53.000Kč, která byla stanovena dle znaleckého posudku č. 12027-1805/2020 uveřejněného v insolvenčním rejstříku dne 2.10.2020 oddíle B – 6.

 

Podmínky prodeje:

Prodej nejvyšší nabídce. Minimální nabídková cena dle znaleckého posudku.

Nabídky zasílejte pouze elektronicky nejpozději do 06.01.2023 na adresu: prodejenabidky@email.cz

Na nabídky přijaté po této lhůtě nebude brán zřetel.

Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné. Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo /bydliště) a nabídku kupní ceny.

Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodu). Zájemci, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy a to do 5 pracovních dnů od oznámení kupujícímu, pokud nebude dohodnuto jinak. Veškeré náklady spojené s převodem a nabytím hradí kupující. Kupujícím nesmí být osoba dle § 295 insolvenčního zákona.


Informace o zadavateli

Insolvenční správci, v.o.s. lenger@insolvence-is.cz Na Míčánce 39, Praha 6-Dejvice, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.09.2023 01.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 31.10.2023 Královehradecký kraj 317.970 Kč Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!