PRODEJ PODÍLU NA NEMOVITÉM MAJETKU Z INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ VEDENÉHO POD SP. ZN. KSHK 41 INS 19384/2018

Značka: KSHK 41 INS 19384/2018

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Liberecký kraj

Nemovité věci

06.02.2021
28.02.2021

Insolvenční správce AAA INSOLVENCE OK v.o.s. nabízí k prodeji v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSHK 41 INS 19384/2018 (dlužníků Romana a Zdeňky Grufíkových; https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=3A03150B8B0F4800BA4EBE404ED36565) nemovitý majetek, který  dne 4.1.2019 sepsal pod položkou n1 do soupisu majetkové podstaty, a to:

Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/36 pozemku p. č. 3358, o výměře 5561 m2, způsob využití orná půdazapsáno na LV č.1001, pro obec Horní Branná, katastrální území Horní Branná, okres Semily, vedeno u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Semily.

Podmínky prodeje:
a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce.
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Prodej podléhá souhlasu  zajištěného věřitele nebo soudu a věřitelského výboru

Nabídky je nutné zaslat e-mailem na dusek@insolvenceok.cz nebo poštou na adresu AAA INSOLVENCE OK v.o.s., Hlaváčkovo nám. 1,  796 01 Prostějov do 28.2.2021.

Žádost o bližší informace je možné adresovat na e-mail: dusek@insolvenceok.cz nebo zjistit dotazem na tel. čísle 774 727 051.

Informace o zadavateli

AAA INSOLVENCE OK v.o.s. - dusek@insolvenceok.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  26.02.2024 11.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.02.2024 26.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 27.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 28.02.2025 Celá ČR 3950000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!