Prodej podílu na nemovitostech v k. ú. Bratrouchov a k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou

Značka: KSHK 45 INS 2633/2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Nehmotný majetek

05.06.2024
25.06.2024

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17.02.2021, č. j. KSHK 45 INS 2633/2021-A-6, byl zjištěn úpadek dlužníka Roberta Šimůnka, RČ: 720627/3448, IČO: 68502699, bytem Horní Roktynice 539, 512 45 Rokytnice nad Jizerou („dlužník“), povoleno řešení úpadku dlužníka oddlužením a insolvenčním správcem dlužníka byla ustanovena společnost AAA INSOLVENCE OK v.o.s., IČO: 29355940, sídlem K Nemocnici 168/18, 741 01 Nový Jičín.

Insolvenční správce sepsal do soupisu majetkové podstaty (zveřejněn na čl. B-12) pod položkami č. 2, č. 3 a č. 4 oddílu I. Nemovitý majetek následující nemovitý majetek:

a) podíl o velikosti 1/6 na pozemcích evidovaných v katastru nemovitostí jako pozemkové parcely č. 389, 390, 391/1, 391/2, 392, 393 a 417/1, a zapsané na LV č. 636 pro katastrální území Bratrouchov, obec Jablonec nad Jizerou;

 

b) podíl o velikosti 1/6 na jednotce č. 539/1 (bytu) vymezené v budově Horní Rokytnice, č.p. 538, 539, bytový dům, stojící na pozemku – stavební parcele č. 713, v parcele st. 713, zastavěná plocha a nádvoří, přičemž jednotka je zapsaná na LV č. 2356 pro obec Rokytnice nad Jizerou, katastrální území Horní Rokytnice nad Jizerou, a na s jednotkou spojeném celkovém podílu 101/1600 na společných částech domu a pozemku, shora, přičemž podíl je zapsaný na LV č. 1927 pro obec Rokytnice nad Jizerou, katastrální území Horní Rokytnice nad Jizerou

 

c) podíl 101/9600 na pozemku evidovaném v katastru nemovitostí jako pozemková parcela č. 1351/1, trvalý travní porost, zapsaný na LV č. 2921 pro obec Rokytnice nad Jizerou, katastrální území Horní Rokytnice nad Jizerou.

 

(dále jen „nemovité věci“ či „nemovitosti“)

K prodeji uvedených nemovitých věcí mimo dražbu a to formou přímého prodeje nejvyšší nabídce obdržel insolvenční správce souhlas soudu (také v pozici věřitelského výboru) Usnesením č. j. KSHK 45 INS 2633/2021-B-22 ze dne 31.05.2024.

Insolvenční správce dále uvádí podmínky prodeje nemovitého majetku, které byly určeny Usnesením č. j. KSHK 45 INS 2633/2021-B-22 ze dne 31.05.2024:

 • nemovitý majetek bude nabízen minimálně za odhadní cenu
 • nemovitý majetek bude zpeněžen na základě kupní smlouvy, které bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku za jednotlivé položky
 • inzerce o prodeji nemovitého majetku bude IS provedena nejméně v délce 20 dní a to na internetových portálech https://insolbazar.cz/https://www.burzaspravcu.cz/kategorie/nemovite-veci/ a dalších realitních serverech
 • kupní cena musí být zaplacena na účet majetkové podstaty nejpozději při podpisu kupní smlouvy
 • náklady spojené se zápisem změny vlastníka hradí kupující

 

Nemovité věci jsou nabízeny tak jak stojí a leží. Nemovité věci jsou nabízeny jako celek. Insolvenční správce sděluje, že kupní cena musí být zaplacena před podpisem kupní smlouvy a to na účet majetkové podstaty č. ú.: 297247417/0300.
Insolvenční správce dále upozorňuje, že náklady spojené se zápisem změny vlastníka bude hradit kupující.
IS dále uvádí, že minimální výše nabídky (výše odhadní ceny, respektive tržní ceny dle znaleckého posudku) za nemovité věci činí 349 000,- Kč.

Odhad tržní hodnoty nemovitých věcí byl učiněn znaleckým posudkem č. 24472/2023 ze dne 21.08.2023, zveřejněn v IR dne 22.08.2023 na B-16.

Nabídky na odkup výše uvedených nemovitých věcí lze zasílat do datové schránky insolvenčního správce, ID DS: 8iedd6n nebo na e-mail: prostejov@insolvenceok.cz s uvedením předmětu: KSHK 45 INS 2633/2021– nabídka – nemovité věci, po dobu zveřejnění inzerce na internetových portálech https://insolbazar.cz/ a https://www.burzaspravcu.cz/kategorie/nemovite-veci/. Doba zveřejnění je 20 dní. Nabídky je tudíž možno zasílat po dobu 20 dní ode dne zveřejnění.

IS si vyhrazuje právo odmítnout veškeré došlé nabídky a kupní smlouvu neuzavřít.

 


Přílohy:

Informace o zadavateli

AAA INSOLVENCE OK v.o.s. - dusek@insolvenceok.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  03.06.2024 30.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  02.06.2024 31.07.2024 Královehradecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.05.2024 23.06.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!