Prodej podílu na nemovitostech v obci Majetín

Značka: KSOL 16 INS 12321/2018

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Novostavby 276, Majetín, Česko

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

19.10.2020
01.12.2020

Insolvenční správce dlužníků, pana Zdenka Voľanského, rodné číslo: 630922/6319, a paní Heleny Voľanské, rodné číslo: 666108/6388, oba bytem Novostavby 276, 751 03 Majetín, nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl na nemovitých věcech v obci Majetín.

 

Jedná se o podíl 1/2 na:

– pozemku parc. č. 459, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 276, Majetín,

– pozemku parc. č. 460, zahrada,

vše zapsáno na LV 499 pro k.ú. a obec Majetín.

 

Nabídku je možné předložit pouze na celý podíl. Nabídky je možné zaslat poštou na adresu Mgr. Daniel Siwy, insolvenční správce, Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, nebo na adresu info@siwy.cz, a to nejpozději do 14:00 hod. dne 30. 11. 2020.

 

Nabídka by měla obsahovat alespoň (i) identifikační údaje zájemce (název/jméno, adresa sídla/bydliště, identifikační číslo/datum narození) včetně e-mailového, nebo telefonického kontaktu, a (ii) kupní cenu v české měně.

 

Kupní cena musí být vzhledem k pokynu zajištěného věřitele nejméně 390.000,- Kč a v plné výši musí být uhrazena před uzavřením kupní smlouvy. Jako vítězná může být vyhodnocena pouze nabídka s nejvyšší nabízenou kupní cenou. Insolvenční správce má právo odmítnout všechny doručené nabídky.

 

Nabídky nemohou předkládat osoby uvedené v ustanovení § 295 insolvenčního zákona, pokud nedisponují příslušným souhlasem insolvenčního soudu.

 

Bližší informace lze získat také na adrese info@siwy.cz.


Informace o zadavateli

Daniel Siwy info@siwy.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  26.02.2024 11.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.02.2024 26.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 27.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 28.02.2025 Celá ČR 3950000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!