Prodej podílů na nemovitostech z majetkové podstaty dlužníka Ing. Karla Semeráka (sp. zn. MSPH 88 INS 3013/2023)

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Hlavní město Praha

Nemovité věci

06.03.2024
30.09.2024

Insolvenční správce dlužníka Ing. Karla Semeráka, nar. 23.11.1964, bytem Praha 6, Bolívarova 2072/10, PSČ 169 00, Okres Hlavní město Praha, nabízí v rámci insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 88 INS 3013/2023 ke koupi majetek dlužníka sepsaný v soupisu majetkové podstaty, a to podíl ve výši 31/1258 na nebytovém prostoru č. 1187/24, podíl ve výši 21173/35675622 na pozemku 310/37 a na bytovém domě čp. 1187 postaveném na pozemku parc. č. 310/37, v k.ú. Michle, obec Praha. V této souvislosti insolvenční správce vyzývá zájemce k podání nabídek, a to do 30.9.2024 na e-mail: surajiri@seznam.cz nebo do datové schránky insolvenčního správce. Smlouva bude uzavřena se zájemcem s nejvyšší nabídkou. Úhrada kupní ceny proběhne před podpisem kupní smlouvy. Insolvenční správce provede výběr nejvhodnější nabídky do 28.2.2025 a v této lhůtě o výběru uvědomí též vítězného zájemce na e-mail či do datové schránky, ze kterých byla vítězná nabídka insolvenčnímu správci zaslána. Zájemci, jejichž nabídky byly odmítnuty, nebudou vyrozuměni. Insolvenční správce neručí zato, že se skutečně jedná o majetek výše uvedeného dlužníka. Insolvenční správce si vyhrazuje právo změnit zde uvedené podmínky, odmítnout všechny nabídky či zrušit celou soutěž, a to bez udání důvodů a bez vzniku jakéhokoli závazku vůči zájemcům. Prodej je podmíněn souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru. Jakékoli náklady, které vzniknou zájemci v souvislosti s účastí na soutěži, s uzavřením kupní smlouvy, s převzetím, dopravou, přepravou, případně s přepisem nabízeného majetku dlužníka, nese zájemce v celém rozsahu ze svého bez nároku na jakékoli protiplnění ze strany insolvenčního správce.

Nabídka musí obsahovat:

a) označení „podíly na nemovitostech v kat. úz. Michle“,

b) jméno a příjmení / název zájemce včetně telefonního čísla,

c) nabízenou cenu za majetek nabízený k odkupu.

 

S pozdravem,

Mgr. Jiří Sůra, insolvenční správce dlužníka Ing. Karla Semeráka, nar. 23.11.1964, bytem Praha 6, Bolívarova 2072/10, PSČ 169 00

Informace o zadavateli

surajiri@seznam.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  27.05.2024 31.01.2025 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 01.07.2024 Jihomoravský kraj 706500 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 24.06.2024 3900000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 19.08.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!