prodej podílů na pozemcích k.ú. Tupadly u Čáslavi

Značka: KSUL 79 INS 2421 / 2021 Braunovi

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Středočeský kraj

Nehmotný majetek

24.01.2022
31.12.2024

Prodej mimo dražbu – nejvyšší nabídce.

BANKRUPCY TRUSTEES v.o.s., insolvenční správce nabízí k prodeji nemovitý majetek z majetkové podstaty dlužníka v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSUL 79 INS 2421 / 2021 u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Předmět prodeje:

 1. spoluvlastnický podíl 1/3 na parcele č.p. 29/3 o výměře 116 m2, zahrada, zapsáno na

LV 514, k.ú. Tupadly u Čáslavi – Minimální cena ze ZP je 10.800,- Kč

 1. spoluvlastnický podíl 2/12 na parcele č. 37 o výměře 67 m2, ostatní plocha, zapsáno na

LV 515, k.ú. Tupadly u Čáslavi – Minimální cena ze ZP je 1.800,- Kč

K prodávaným nemovitým věcem byl vypracován znalecký posudek, který byl zveřejněn dne 12.7.2021 v insolvenčním rejstříku v oddíle B-6 a zájemci se tak mohou se stavem nemovité věci seznámit.

Podmínky prodeje:

Prodej nejvyšší nabídce.

Nabídky zasílejte pouze elektronicky na adresu: prodejenabidky@email.cz

Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné. Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo /bydliště) označení položek a nabídku kupní ceny.

Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky). Zájemci, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy a to do 5 dnů od oznámení kupujícímu, pokud nebude dohodnuto jinak. Veškeré náklady spojené s prodejem, převodem a odvozem hradí kupující. Kupujícím nesmí být osoba dle § 295 insolvenčního zákona. Majetek bude prodán, tak jak stojí a leží, tedy bez možnosti uplatnění reklamace.


Informace o zadavateli

BANKRUPCY TRUSTEES v.o.s. Ing. Ivana Benešová benesova@insolvencni-spravce.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  20.05.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.05.2024 23.06.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  07.05.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!