Prodej podílů na pozemcích – KSOL 41 INS 9826/2019

Značka: KSOL 41 INS 9826/2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Olomoucký kraj

03.01.2020
02.01.2021

Insolvenční správce nabízí ke zpeněžení přímým prodejem mimo dražbu spoluvlastnické podíly dlužníka o velikosti 1/12 na těchto nemovitostech:

pozemk p.č. 1414/20, o výměře 322m2, trvalý travní porost

pozemek p.č. 1414/7, o výměře 687m2, trvalý travní porost,

vše zapsáno katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov, v k.ú. Rajnochovice, obec Rajnochovice

 

Dle znaleckého posudku vypracovaného Ing. Šojdrem ze dne 15.6.2017 v rámci exekuce sp.zn. 056 EX 4045/11 mají spoluvlastnické podíly dlužníka na pozemcích hodnotu 2.105,-Kč (podíl na pozemku p.č. 1414/7 má hodnotu 630,-Kč, podíl na pozemku p.č. 1414/20 má hodnotu 1.475,-Kč). Znalecký posudek je zveřejněn v insolvenčním rejstříku.

 

Insolvenční správce upozorňuje, že ostatní spoluvlastníci pozemků mají zákonná předkupní práva.

 

Podmínky zpeněžení:

 • prodej obou spoluvlastnických podílů současně
 • nejvyšší nabídce
 •  kupní cena bude uhrazena před uzavřením kupní smlouvy
 •  kupující nese veškeré náklady spojené se zpeněžením

Insolvenční správce je oprávněn odmítnout veškeré učiněné nabídky.

 

Zpeněžení, tj. prodej spoluvlastnických podílů, podléhá souhlasu insolvenčního soudu.

 

 

Nabídky s úplnou identifikací zájemce a nabízenou kupní cenou nechť jsou zaslány emailem nebo dopisem do 29. 2. 2020 (včetně).

Informace o zadavateli

Jan Parma insolvence@akparma.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  No items found

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!