Prodej podílů na pozemcích v k.ú. Dolní Nová Ves

Značka: KSLB 54 INS 20 / 2014

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Královehradecký kraj

Nemovité věci

20.02.2022
15.06.2022

Insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., se sídlem CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, nabízí k prodeji podíly na pozemcích z majetkové podstaty dlužníka: Milana Krause, sp. značka KSLB 54 INS 20 / 2014.

Předmět prodeje:

 • podíl 2/268 na pozemku parc. č. 39/200 o výměře 17 m2 – vodní plocha na LV 233, Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín, k.ú. Dolní Nová Ves,
 • podíl o velikosti 2/236 na pozemku parc. č. 281 o výměře 879 m2 – orná půda na LV 234, Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín, k.ú. Dolní Nová Ves,
 • podíl o velikosti 2/268 na pozemku parc. č. 32/60 o výměře 2 276 m2 – orná půda a parc. č. 32/110 o výměře 163 m2 – trvalý travní porost, vše zapsáno na LV 2154, Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín, k.ú. Dolní Nová Ves.

Podmínky prodeje:

– kupní cena za nejvyšší nabídku;

– kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;

– kupující se zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a návrh na výmaz zástavních práv;

– správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;

– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;

– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu: bououne@administraceinsolvenci.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 732 858 162.

Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.09.2023 01.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 31.10.2023 Královehradecký kraj 317.970 Kč Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!