prodej podílů na pozemcích v k.ú. Mžany a v k.ú. Stračovská Lhota

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Královehradecký kraj

Nemovité věci

20.11.2020
23.12.2020

insolvenční správce jmt insol, v.o.s. nabízí z majetkové podstaty insolvenčního dlužníka Simona Janáčková

 • Položka I. Nemovitý majetek, Poř. č. 1:
 1. podíl 1/12 na pozemcích v k.ú. Mžany; Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové; Mžany:

– parc.č. 267/4 o ev. výměře 21 m2, trvalý travní porost

– parc.č. 270/28 o ev. výměře 4010 m2, orná půda

– parc.č. 271/5 o ev. výměře 1492 m2, orná půda

– parc.č. 333/8 o ev. výměře 2033 m2, orná půda

– parc.č. 764/6 o ev. výměře 36 m2, ostatní plocha,

vše zapsáno na LV 139

 

 • Položka I. Nemovitý majetek, Poř. č. 2:
 1. podíl 1/60 na pozemcích v k.ú. Mžany; Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové; Mžany:

– parc.č. 764/1 o ev. výměře 1060 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace

– parc.č. 764/3 o ev. výměře 649 m2, ostatní plocha, jiná plocha

– parc.č. 764/4 o ev. výměře 172 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

vše zapsáno na LV 140

 

 • Položka I. Nemovitý majetek, Poř. č. 3:
 1. podíl 1/54 na pozemku v k.ú. Mžany; Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové; Mžany:

– parc.č. 203/39 o ev. výměře 141 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

vše zapsáno na LV 141

 

 • Položka I. Nemovitý majetek, Poř. č. 4:
 1. podíl 1/60 na pozemku v k.ú. Mžany; Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové; Mžany:

– parc.č. 764/2 o ev. výměře 2759 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

vše zapsáno na LV 514

 

 • Položka I. Nemovitý majetek, Poř. č. 5:
 1. podíl 1/60 na pozemcích v k.ú. Mžany; Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové; Mžany:

– parc.č. 190/3 o ev. výměře 47 m2, orná půda

– parc.č. 248/2 o ev. výměře 1614 m2, trvalý travní porost- parc.č. 270/30 o ev. výměře 16 m2, orná půda,

vše zapsáno na LV 610

 

 • Položka I. Nemovitý majetek, Poř. č. 6:
 1. podíl 1/60 na pozemku v k.ú. Mžany; Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové; Mžany:

– parc.č. 248/25 o ev. výměře 23 m2, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené,

vše zapsáno na LV 620

 

 • Položka I. Nemovitý majetek, Poř. č. 7:
 1. podíl 1/1440 na pozemku v k.ú. Stračovská Lhota; Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové; Stračovská Lhota:

– parc.č. 104/10 o ev. výměře 781 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

vše zapsáno na LV 45

 

 • Položka I. Nemovitý majetek, Poř. č. 8:
 1. podíl 1/234 na pozemku v k.ú. Stračovská Lhota; Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové; Stračovská Lhota:

– parc.č. 104/39 o ev. výměře 1659 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

vše zapsáno na LV 46

 

 • Položka I. Nemovitý majetek, Poř. č. 9:
 1. podíl 1/12 na pozemcích v k.ú. Stračovská Lhota; Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové; Stračovská Lhota:

– parc.č. 104/53 o ev. výměře 124 m2, orná půda

– parc.č. 104/57 o ev. výměře 10057 m2, orná půda

– parc.č. 434/4 o ev. výměře 1205 m2, ostatní plocha, jiná plocha,

vše zapsáno na LV 139

 

 

Podmínky prodeje: nejvýhodnější nabídka a úhrada kupní ceny předem nebo nejpozději při podpisu kupní smlouvy.V případě zájmu zasílejte nabídky na igor.tomasek@jmtinsol.cz, a to do 27.06.2021 včetně.

 

Ins. správce si vyhrazuje odmítnout všechny nabídky


Informace o zadavateli

jmt insol, v.o.s. igor.tomasek@jmtinsol.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  20.04.2024 10.05.2024 Kraj Vysočina nabídněte Kč Nejvyšší nabídka
  19.04.2024 31.05.2024 Jihomoravský kraj 226450 Kč Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 17.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 31.12.2024 nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!