prodej podílů na pozemcích v k.ú. Mžany a v k.ú. Stračovská Lhota

igor.tomasek@jmtinsol.cz

prodej podílů na pozemcích v k.ú. Mžany a v k.ú. Stračovská Lhota

insolvenční správce jmt insol, v.o.s. nabízí z majetkové podstaty insolvenčního dlužníka Simona Janáčková

 • Položka I. Nemovitý majetek, Poř. č. 1:
 1. podíl 1/12 na pozemcích v k.ú. Mžany; Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové; Mžany:

– parc.č. 267/4 o ev. výměře 21 m2, trvalý travní porost

– parc.č. 270/28 o ev. výměře 4010 m2, orná půda

– parc.č. 271/5 o ev. výměře 1492 m2, orná půda

– parc.č. 333/8 o ev. výměře 2033 m2, orná půda

– parc.č. 764/6 o ev. výměře 36 m2, ostatní plocha,

vše zapsáno na LV 139

 

 • Položka I. Nemovitý majetek, Poř. č. 2:
 1. podíl 1/60 na pozemcích v k.ú. Mžany; Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové; Mžany:

– parc.č. 764/1 o ev. výměře 1060 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace

– parc.č. 764/3 o ev. výměře 649 m2, ostatní plocha, jiná plocha

– parc.č. 764/4 o ev. výměře 172 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

vše zapsáno na LV 140

 

 • Položka I. Nemovitý majetek, Poř. č. 3:
 1. podíl 1/54 na pozemku v k.ú. Mžany; Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové; Mžany:

– parc.č. 203/39 o ev. výměře 141 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

vše zapsáno na LV 141

 

 • Položka I. Nemovitý majetek, Poř. č. 4:
 1. podíl 1/60 na pozemku v k.ú. Mžany; Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové; Mžany:

– parc.č. 764/2 o ev. výměře 2759 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

vše zapsáno na LV 514

 

 • Položka I. Nemovitý majetek, Poř. č. 5:
 1. podíl 1/60 na pozemcích v k.ú. Mžany; Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové; Mžany:

– parc.č. 190/3 o ev. výměře 47 m2, orná půda

– parc.č. 248/2 o ev. výměře 1614 m2, trvalý travní porost- parc.č. 270/30 o ev. výměře 16 m2, orná půda,

vše zapsáno na LV 610

 

 • Položka I. Nemovitý majetek, Poř. č. 6:
 1. podíl 1/60 na pozemku v k.ú. Mžany; Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové; Mžany:

– parc.č. 248/25 o ev. výměře 23 m2, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené,

vše zapsáno na LV 620

 

 • Položka I. Nemovitý majetek, Poř. č. 7:
 1. podíl 1/1440 na pozemku v k.ú. Stračovská Lhota; Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové; Stračovská Lhota:

– parc.č. 104/10 o ev. výměře 781 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

vše zapsáno na LV 45

 

 • Položka I. Nemovitý majetek, Poř. č. 8:
 1. podíl 1/234 na pozemku v k.ú. Stračovská Lhota; Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové; Stračovská Lhota:

– parc.č. 104/39 o ev. výměře 1659 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

vše zapsáno na LV 46

 

 • Položka I. Nemovitý majetek, Poř. č. 9:
 1. podíl 1/12 na pozemcích v k.ú. Stračovská Lhota; Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové; Stračovská Lhota:

– parc.č. 104/53 o ev. výměře 124 m2, orná půda

– parc.č. 104/57 o ev. výměře 10057 m2, orná půda

– parc.č. 434/4 o ev. výměře 1205 m2, ostatní plocha, jiná plocha,

vše zapsáno na LV 139

 

 

Podmínky prodeje: nejvýhodnější nabídka a úhrada kupní ceny předem nebo nejpozději při podpisu kupní smlouvy.V případě zájmu zasílejte nabídky na igor.tomasek@jmtinsol.cz, a to do 23.12.2020 včetně.

 

Ins. správce si vyhrazuje odmítnout všechny nabídky

Cena:

Neuvedena

Typ ceny:

Nejvyšší nabídka

Kraj:

Královehradecký kraj

Galerie:


Odpovědět na inzerát

Nemovité věci

20.11.2020
23.12.2020


Informace o zadavateli

jmt insol, v.o.s. igor.tomasek@jmtinsol.cz

Související inzeráty