Prodej podílu na pozemcích v k.ú. Nová Ves nad Nisou

Značka: KSLB 86 INS 2000/2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Liberecký kraj

Nemovité věci

20.02.2022
31.10.2022

Insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., se sídlem CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, nabízí k prodeji podíl ve výši 1/6 na pozemcích z majetkové podstaty dlužníka: Petr Mostecký, sp. zn. KSLB 86 INS 2000/2021 Předmět prodeje: podíl o velikosti 1/6 na:

 • pozemku č. 1886 – lesní pozemek;
 • pozemku č. 1887 – lesní pozemek;
 • pozemku č. 1895 – ostatní plocha;

to vše na LV 405, k.ú. a obec Nová Ves nad Nisou, , Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou. Podmínky prodeje: – kupní cena za nejvyšší nabídku; – kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku; – kupující se dále zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a návrh na výmaz zástavních práv; – správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího; – prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky; – kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Ocenění dle znaleckého posudku ve výši 65 000 Kč Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu: bououne@administraceinsolvenci.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 732 858 162 (Mgr. Martina Bououne).

Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 21.06.2024 Středočeský kraj 1500000 Kč Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!