Prodej podílů na pozemcích v k.ú. Pravčice (okres kroměříž)

Značka: KSPH 66 INS 13258 / 2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Pravčice, Česko

Kraj: Jihomoravský kraj

Nemovité věci

22.07.2020
22.07.2021

Insolvenční správce AS ZIZLAVSKY v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení KSPH 66 INS 13258/2019 dlužnice Dobromily Maruškové následující majetek:

 • Spoluvlastnický podíl ve výši 2/99 na pozemku parc. č. 2/19, výměra 560 m2, ostatní komunikace, vše zapsáno na LV č. 53, kat. území 732974 Pravčice, obec 588890 Pravčice, okres Kroměříž, vedené Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž.
 • Spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 na pozemku parc. č. 1246, výměra 383, orná půda, zapsaném na LV č. 282, kat. území 732974 pravčice, obec 588890 Pravčice, okres Kroměříž vedený u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž

Podmínky prodeje:
a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce.
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Prodej podléhá souhlasu soudu a věřitelského výboru

Bližší informace a případné nabídky lze posílat na e-mail platil@zizlavsky.cz, nebo tel. č. 224 947 055.


Přílohy:

Informace o zadavateli

AS ZIZLAVSKY v.o.s. AS ZIZLAVSKY v.o.s. einsolvence@zizlavsky.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.05.2024 01.07.2024 Jihomoravský kraj 706500 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 24.06.2024 3900000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 19.08.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 20.06.2024 Celá ČR min. 120.000,- Kč Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!