Prodej podílu na pozemcích v obci Malšovice

Značka: KSUL 70 INS 1148 / 2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Malšovice, Česko

Kraj: Ústecký kraj

Nemovité věci

29.06.2021
31.01.2022

Insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl na pozemcích v obci Malšovice z majetkové podstaty dlužníka: Štěpánka Němcová, sp. značka KSUL 70 INS 1148 / 2020.

Předmět prodeje

 • podíl o velikosti 1/24 na: pozemek parcel. č. St. 61 o výměře 32 m2 – zbořeniště, pozemek parcel. č. 472/1 o výměře 185 m2 – orná půda, pozemek parcel. č. 492/2 o výměře 75 m2 – ostatní plocha, pozemek parcel. č. 494/1 o výměře 6.592 m2 – trvalý travní porost, pozemek parcel. č. 500 o výměře 2823 m2 – orná půda, pozemek parcel. č. 501/2 o výměře 996 m2 – orná půda, pozemek parcel. č. 506/2 o výměře 275 m2 – trvalý travní porost, pozemek parcel. č. 506/3 o výměře 54 m2 – trvalý travní porost, pozemek parcel. č. 509/3 o výměře 16 m2 – trvalý travní porost, pozemek parcel. č. 531/2 o výměře 372 m2 – lesní pozemek, pozemek parcel. č 562/9 o výměře 3829 m2 – ovocný sad, pozemek parcel. č. 562/13 o výměře 2025 m2 – orná půda, pozemek parcel. č. 970/37 o výměře 115 m2 – vodní plocha, vše zapsán na LV 202, k.ú. Malšovice

Podmínky prodeje:
– kupní cena za nejvyšší nabídku;
– kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;
– kupující se dále zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva a návrh na výmaz zástavních práv do katastru nemovitostí;
– správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;
– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;
– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu: bououne@administraceinsolvenci.cz.

Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  01.03.2024 04.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 31.03.2024 Karlovarský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 01.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.02.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj 7000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!