Prodej podílů na pozemcích v obci Údrnice (u Kopidlna)

Značka: KSHK 45 INS 9538 / 2017

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Údrnice, Česko

Kraj: Královehradecký kraj

Nemovité věci

31.03.2020
31.03.2021

Insolvenční správce AS ZIZLAVSKY v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení KSHK 45 INS 9538/2017 dlužnice Michaely Čurejové následující majetek:

 • Spoluvlastnický podíl id. 1/16 na pozemku p. č. St. 55 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č. po. 46, zem. used. a dále pozemek p. č. 19/1 zahrada. Vše zapsáno na LV 39 pro k. ú. Údrnice, obec Údrnice, vedené u KÚ pro Královehradecký kraj, KP Jičín
 • Spoluvlastnický podíl id. 1/80 na pozemku p. č. 113/3, orná půda, p. č. 113/6 trvalý travní porost a p. č. 143/1 vodní plocha. Vše zapsáno na LV 29 pro k. ú. Únětice, obec Únětice, vedené u KÚ pro Královehradecký kraj, KP Jičín

Podmínky prodeje:
a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce.
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Prodej podléhá souhlasu soudu a věřitelského výboru

Bližší informace a prohlídka nabízeného majetku možná po domluvě na emailu: platil@zizlavsky.cz, nebo tel. čísle 224 947 055


Přílohy:

Informace o zadavateli

AS ZIZLAVSKY v.o.s. AS ZIZLAVSKY v.o.s. einsolvence@zizlavsky.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.05.2024 23.06.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 21.06.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 30.06.2025 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!