Prodej podílů na pozemcích v okrese Jičín

Značka: KSHK 35 INS 11387/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Královehradecký kraj

Nehmotný majetek

02.06.2024
31.07.2024

Insolvenční správce JUDr. Arnošt Hanáček, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1936/19, 602 00 Brno, nabízí k odkoupení podíly na pozemcích z majetkové podstaty dlužníků, sp. zn. KSHK 35 INS 11387 / 2020.

Předmět prodeje:

Podíl 1/6 na:

 • pozemek parc.č. 444/40, 4207 m2 orná půda
  LV 283 k.ú. Robousy

Podíl 1/6 na:

 • pozemek parc.č. 422/145, 2232 m2 trvalý travní porost
 • pozemek parc.č. 424/162, 84 m2 trvalý travní porost
 • pozemek parc.č. 604/13 134 m2 trvalý travní porost
  LV 102 k.ú. Kacákova Lhota

Podíl 1/90 na:

 • pozemek parc.č. 186/15, 1008 m2 orná půda
  LV 95 k.ú. Úlibice

 

Podmínky prodeje:

– kupní cena za nejvyšší nabídku;

– kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;

– kupující se zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a návrh na výmaz zástavních práv;

– správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;

– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;

– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy

Nabídky zasílejte na emailovou adresu: ahanacek@a-kancelar.cz

Informace o zadavateli

Arnošt Hanáček ahanacek@a-kancelar.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  05.06.2024 25.06.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  03.06.2024 30.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.05.2024 23.06.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!