Prodej podílů na pozemcích ve výši 3/16 – okres Uherské Hradiště

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Zlínský kraj

Nemovité věci

07.08.2020
20.09.2020

Insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., se sídlem CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, nabízí k prodeji podíly ve výši 3/16 z majetkové podstaty dlužníka: Zdenka Černá, spis. značka KSBR 56 INS 18919 / 2019.

Předmět prodeje:

a) podíl o velikosti 3/16 na:

 • pozemku parc.č. St. 133/2, 209 m2 – zastavěná plocha a nádvoří (zbořeniště)
  pozemku parc.č. 413/4, 3584 m2 – trvalý travní porost
  pozemku parc.č. 432/1, 3969 m2 – trvalý travní porost

to vše na LV 202, k.ú. Košíky, obec Košíky, okres Uherské Hradiště, Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště

b) podíl o velikosti 3/16 na:

 • pozemku parc.č. 803, 10103 m2 – trvalý travní porost

to vše na LV 131 k.ú. Jankovice u Uherského Hradiště, obec Jankovice, okres Uherské Hradiště, Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště

Podmínky prodeje:

– kupní cena za nejvyšší nabídku;

– kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;

– možnost zakoupit každý podíl zvlášť nebo dohromady;

– kupující se dále zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí;

– správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;

– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;

– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu: macoszkova@administraceinsolvenci.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 735 172 477.

Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.06.2024 01.06.2026 Plzeňský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 18.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 20.07.2024 Ústecký kraj 30000 Kč Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 31.07.2024 200000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!