Prodej podílu na pozemku-ostatní plocha, k.ú. a obec Kunčice nad Labem

Značka: KSHK 70 INS 19638/2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

18.03.2022
24.04.2022

Insolvenční správce AK-KT insolvence v.o.s., se sídlem Brno, Bašty 413/2, PSČ 602 00, nabízí k odprodeji nemovitou věc dlužníka Josefa Kloboučka, bytem Kunčice nad Labem 72, 543 61 (KSHK 70 INS 19638/2021).

Nabízen k odkupu je následující majetek dlužníka:

 

– podíl o velikosti id. 1/8 na pozemku parc. č. 752 – ostatní plocha o výměře 884 m2,

 

zapsaný na listu vlastnictví č. 337, vedený pro katastrální území a obec Kunčice nad Labem, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov.

 

S ohledem na skutečnost, že uvedený nemovitý majetek je prodáván insolvenčním správcem z majetkové podstaty dlužníka – Josefa Kloboučka případní zájemci předloží svoji cenovou nabídku nejpozději do 22. dubna 2022 včetně, a to prostřednictvím emailu zaslaného na emailovou adresu: sasinova@ak-kt.cz. Nabídka musí obsahovat označení fyzické nebo právnické osoby, která má zájem o odkoupení a nabízenou kupní cenu za prodávanou nemovitou věc.

 

Následná kupní smlouva, pak bude uzavřena se zájemcem, který nabídne nejvyšší kupní cenu.

 

Insolvenčnímu správci zůstává vyhrazeno právo odmítnout všechny nabídky.

 

V případě potřeby kontaktujte insolvenčního správce na emailové adrese – sasinova@ak-kt.cz nebo na telefonu 731 487 792. K žádosti Vám bude zaslán list vlastnictví. Znalecký posudek nebyl vyhotovován.

Informace o zadavateli

truschinger@ak-kt.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.05.2024 01.07.2024 Jihomoravský kraj 706500 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 24.06.2024 3900000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 19.08.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 20.06.2024 Celá ČR min. 120.000,- Kč Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!