PRODEJ PODÍLU NA POZEMKU V K.Ú. CHRAST

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Pardubický kraj

Nemovité věci

10.06.2024
31.07.2024

Insolvenční správce Administrace insolvencí Císař, Češka, Smutný a spol., IČO 11675039, sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 nabízí k prodeji pozemek z majetkové podstaty dlužníka, sp. zn. KSPA 56 INS 12537 / 2023.

Předmět prodeje:
podíl o velikosti 2/11 na pozemku parc. č. 982/81 o výměře 254 m2 (orná půda)
zapsáno na LV 1362, k.ú. Chrast
Pozemek tvoří společnou nezpevněnou cestu s travnatým povrchem uvnitř zahrádkářské kolonie.
Oplocený areál zahrádkářské kolonie je veřejně nepřístupný, na obou stranách společné cesty jsou umístěna uzamykatelná ocelová vrata s drátěnou výplní.
Jedná se o pozemek bez staveb a bez trvalých porostů.

Ocenění nemovitosti viz příloha inzerce.

Podmínky prodeje:
– kupní cena za nejvyšší nabídku, minimální kupní cena 11.000 Kč;
– kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;
– kupující se dále zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí;
– správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;
– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;
– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Nabídky zasílejte na emailovou adresu: scholzova@aiccs.cz


Přílohy:

Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.06.2024 01.06.2026 Plzeňský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 18.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 20.07.2024 Ústecký kraj 30000 Kč Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 31.07.2024 200000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!