Prodej podílu na pozemku ve výši 1/12 na LV 5573 k.ú. Trutnov (okres Trutnov)

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

02.04.2020
24.03.2021

Insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., se sídlem CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, nabízí k prodeji podíly na LV 5573 z majetkové podstaty dlužníka: Nikola Motalová, spis. značka KSHK 33 INS 2404 / 2016.

Předmět prodeje:

podíl o velikosti 1/12 na:

 • pozemek parc. č. 534/3 184 m2 trvalý travní porost
 • pozemek parc. č. 602/97 239 m2 ostatní plocha 

  LV 5573 k.ú. Trutnov, pro katastrální území Trutnov.

Podmínky prodeje:

– kupní cena za nejvyšší nabídku;

– kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;

– poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který je proto povinen podat přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a zaplatit daň;

– kupující se dále zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí;

– správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;

– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;

– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy;

– insolvenční správce upozorňuje na možnost uplatnění předkupního práva ze strany spolumajitelů.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu: macoszkova@administraceinsolvenci.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 735 172 477.

Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  No items found

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!