Prodej podílu na pozemku ve výši 1/12 na LV 804 k.ú. Žeranovice (okres Kroměříž)

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

30.03.2020
11.11.2020

Insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., se sídlem CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, nabízí k prodeji podíly na LV 804 z majetkové podstaty dlužníka: Rudolf Zamazal, spis. značka KSOS 36 INS 16055 / 2019.

Předmět prodeje:

podíl o velikosti 1/12 na:

  • parc. č. 439, 2948m2 – orná půda
  • parc.č. 955, 5541m2 – orná půdaLV 804 k.ú. Žeranovice, pro katastrální území: Žeranovice, obec: Žeranovice, okres: Kroměříž;

Podmínky prodeje:

–  minimální kupní cena 30.000 Kč;

– kupní cena za nejvyšší nabídku;

– kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;

– poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který je proto povinen podat přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a zaplatit daň;

– kupující se dále zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí;

– správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;

– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;

– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy;

– insolvenční správce upozorňuje na možnost uplatnění předkupního práva ze strany spolumajitelů.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu: macoszkova@administraceinsolvenci.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 735 172 477.

Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
    Související inzeráty

    No items found

    Chcete přidávat vlastní inzeráty?

    Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!