prodej podílu na RD Svatobořice – Mistřín

Značka: KSBR 26 INS 10573 / 2016

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

19.05.2021
10.09.2021

Insolvenční správce AS ZIZLAVSKY v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení KSBR 26 INS 10573 / 2016 dlužníka Domanský Svatopluk následující majetek:

 • podíl o velikosti 1/2 na následujících nemovitostech:

pozemek p. č. 1020/1 (výměra 33 m2) – zahrada, pozemek p. č. 1021/1 (výměra 147 m2) – zastavěná plocha a nádvoří (na pozemku stojí stavba Svatobořice, č.p. 139, rod. dům), stavba Svatobořice č. p. 139, rod. dům, na parcele 1021/1, 1021/2 (LV 2421).

spoluvlastnický podíl ve výši 12/60 na pozemku p. č. 1021/2 (výměra 12 m2) – zastavěná plocha a nádvoří (na pozemku stojí stavba Svatobořice č. p. 139, rod. dům, LV 2332).

Vše zapsáno na LV 2421, katastrální území 760099 Svatobořice, obec 586625 Svatobořice – Mistřín. Vedené u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov.

 

Podmínky prodeje:

a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce.
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Prodej podléhá souhlasu zajištěného věřitele.

Bližší informace a případné nabídky lze posílat na e-mail blumtrittova@zizlavsky.cz, nebo tel. č. 224 947 055.


Informace o zadavateli

AS ZIZLAVSKY v.o.s. AS ZIZLAVSKY v.o.s. einsolvence@zizlavsky.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 31.07.2024 Královehradecký kraj KSHK 45 INS 18110/2018 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!