Prodej podílu na rodinném domě a pozemků v Uničově/Brníčko

einsolvence@zizlavsky.cz

Prodej podílu na rodinném domě a pozemků v Uničově/Brníčko

Insolvenční správce AS ZIZLAVSKY v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení KSOL 16 INS 3579/2019 dlužnice Jany Smyrk Smrčkové následující majetek:

  • spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na nemovistostech zastavěná plocha a nádvoří parcela č. St 105, jejíž nedílnou součástí je rodinný dům č.p 1049 stojící v obci části Brníčko, se vším příslušenstvími a součástmi, zahrada parcela 195/9 a orná půda parcela č.p. 195/11, zapsáno na listu LV 76 pro okres Olomouc, obec Uničov a katastrální území Brníčko, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc.

Podmínky prodeje:
a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce.
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Prodej podléhá souhlasu soudu a věřitelského výboru

Bližší informace a případné nabídky lze posílat na e-mail platil@zizlavsky.cz, nebo tel. č. 224 947 055.

Nemovité věci

26.06.2020
26.06.2021


Informace o zadavateli

AS ZIZLAVSKY v.o.s. AS ZIZLAVSKY v.o.s. einsolvence@zizlavsky.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Související inzeráty