Prodej podílu o 1/12 na RD v insolvenčním řízení David Kaleja

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

02.09.2020
31.12.2020

Insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., se sídlem CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, nabízí k prodeji podíl ve výši 1/12 na RD z majetkové podstaty dlužníka: David Kaleja – KSBR 38 INS 16002 / 2016.

Předmět prodeje:

podíl o velikosti 1/12 na:

 • pozemek parc.č. 345 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Určice č.p. 286, stavba stojí na pozemku p. č. 345
 • pozemek parc. č. 346 – zahrada

to vše zapsáno na LV č. 82 v k.ú. Určice, obec Určice, okres Prostějov, Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Kat. pracoviště Prostějov.

 

Podmínky prodeje:

– kupní cena za nejvyšší nabídku;

– kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;

– kupující se dále zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí;

– správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;

– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;

– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu: sopikova@administraceinsolvenci.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 735 172 477.

Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.03.2023 21.05.2023 Jihočeský kraj 1635000 Kč Nejvyšší nabídka
  21.03.2023 03.03.2025 Středočeský kraj 5 870 000 Kč Nejvyšší nabídka
  21.03.2023 21.05.2023 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.03.2023 26.04.2023 Zlínský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!