PRODEJ PODÍLU O VELIKOSTI 1/10 NA BYTOVÉ JEDNOTCE PRAHA – BŘEVNOV

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Hlavní město Praha

Nemovité věci

04.06.2021
21.09.2021

Insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., se sídlem CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, nabízí k prodeji podíl o velikosti 1/10 na bytové jednotce z majetkové podstaty dlužníka: Tomáš Hub, sp. zn. MSPH 79 INS 3451 / 2017.

Předmět prodeje:
– podíl o velikosti 1/10 na bytové jednotce č. 1805/9 v budově č.p. 1805 (bytový dům, postavený na zastavěné ploše a nádvoří č. parc. 3477/73 v části obce Břevnov)
– včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 5/1064
to vše zapsáno na LV č. 5366 a LV č.2786 v k.ú. Břevnov, obec Praha, okres Hlavní město Praha, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Kat. pracoviště Praha.

Podmínky prodeje:
– kupní cena za nejvyšší nabídku;
– kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;
– kupující se dále zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí;
– správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;
– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;
– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu: scholzova@administraceinsolvenci.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 735 172 477.

Z důvodu vyplacení insolvenčního řízení ze 100% před ukončením platnosti inzerce byla nabídka prodeje zrušena. Děkujeme za pochopení.


Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  01.03.2024 04.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 31.03.2024 Karlovarský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 01.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.02.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj 7000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!