PRODEJ PODÍLU O VELIKOSTI 1/108 NA RD, K.Ú. Opatov v Čechách

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Pardubický kraj

Nehmotný majetek

05.10.2021
05.12.2021

Insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., se sídlem CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, nabízí k prodeji podíl o velikosti 1/108 na pozemku z majetkové podstaty dlužníků: Petr a Eva Tobíškovi, spis. značka KSPA 65 INS 1777 / 2021.

 

Předmět prodeje:

podíl o velikosti 1/108 na:

 • pozemek parcel. č. St. 457 o velikosti 120 m2, součástí je stavba Opatov č.p. 77 – rodinný dům, stavba stojí na pozemku parc. č. St 457, pozemek parcel. č. 667/1 o velikosti 1520 m2

to vše na LV 388, k.ú. Opatov v Čechách, obec Opatov, okres Svitavy, Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy.

 

Podmínky prodeje:

– kupní cena za nejvyšší nabídku;

– minimální kupní cena ve výši 19.000 Kč;

– kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;

– kupující se dále zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a návrh na výmaz zástavních práv;

– správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;

– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;

– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu: macoszkova@administraceinsolvenci.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 735 172 477.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.04.2024 15.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  08.04.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  03.04.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  03.04.2024 31.05.2024 Celá ČR dohodou Kč Dohodou

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!