PRODEJ PODÍLU O VELIKOSTI 1/12 NA BYTOVÉ JEDNOTCE, K.Ú. Rožďalovice

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Středočeský kraj

Nehmotný majetek

05.10.2021
07.11.2021

Insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., se sídlem CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, nabízí k prodeji podíl o velikosti 1/12 na pozemku z majetkové podstaty dlužníků: Petr a Eva Tobíškovi, spis. značka KSPA 65 INS 1777 / 2021.

 

Předmět prodeje:

podíl o velikosti 1/12 na:

 • bytová jednotka č. 447/6 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 447 a pozemcích parcel. č. St 542 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parcel. č. 140/7 – ostatní plocha (LV 1421) o velikosti 3791/48709

to vše na LV 1492, k.ú. Rožďalovice, obec Rožďalovice, okres Nymburk, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk.

 

Podmínky prodeje:

– kupní cena za nejvyšší nabídku;

minimální kupní cena ve výši 60.000 Kč;

– kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;

– kupující se dále zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a návrh na výmaz zástavních práv;

– správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;

– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;

– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu: macoszkova@administraceinsolvenci.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 735 172 477.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  20.05.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.05.2024 23.06.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  07.05.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!