Prodej podílu o velikosti 1/12 na nemovitosti – Starý Smolivec

Značka: KSUL 85 INS 14339 / 2019

Cena: 120000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Karlovarský kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Zlínský kraj

Nemovité věci

07.01.2020
06.01.2021

Insolvenční správce AS ZIZLAVSKY v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení KSUL 85 INS 14339 / 2019 dlužníků Barbory a Lukáše Tůšových následující majetek:

 • spoluvlastnický podíl 1/12 (jedna dvanáctina) na pozemku parc. č. St. 142 (zastavěná plocha a ndávodří) jehož součástí je stavba č. p. 101 Starý Smolivec, způ. využíží bydlení na pozemku parc. č. St. 149 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí ej stavba bez č. p./č. č., způsob využití: jiná stavba a na pozemku par. č. 129/15 (travní porost), včetně příslušenství, vše v kat. území Starý Smolivec, obec Mladý Smolivec, část obce Starý Smolivec, okres Plzeň-jih, zapsáno na LV 370.

Podmínky prodeje:
a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce.
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Prodej podléhá souhlasu soudu a věřitelského výboru

Bližší informace a prohlídka nabízeného majetku možná po domluvě na emailu: blumtrittova@zizlavsky.cz, nebo tel. čísle 224 947 055.


Informace o zadavateli

AS ZIZLAVSKY v.o.s. AS ZIZLAVSKY v.o.s. einsolvence@zizlavsky.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.09.2023 31.10.2023 Královehradecký kraj 317.970 Kč Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.09.2023 31.10.2023 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!