prodej podílu o velikosti 1/12 na pozemku (orná půda) k.ú. Malý Újezd

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Středočeský kraj

Nehmotný majetek

20.07.2021
20.10.2021

Insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., se sídlem CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, nabízí k prodeji podíl o velikosti 1/12 na pozemku z majetkové podstaty dlužníka: František Hobora, spis. značka KSPH 64 INS 22210 / 2020.

Předmět prodeje:

podíl o velikosti 1/12 na:

 • pozemku parc. č. 1288, 6899 m2 – orná půda

to vše na LV 267, k.ú. Malý Újezd, obec Malý Újezd, okres Mělník, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník.

 

Podmínky prodeje:

– minimální kupní cena ve výši 20.754 Kč;

– kupní cena za nejvyšší nabídku;

– kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;

– kupující se dále zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a návrh na výmaz zástavních práv;

– správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;

– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;

– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu: macoszkova@administraceinsolvenci.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 735 172 477.

Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.03.2023 05.04.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.03.2023 31.05.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.03.2023 27.04.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  14.03.2023 31.03.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!