prodej podílu o velikosti 1/2 na LV 3280 pro kat. území Beroun

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

23.03.2021
30.06.2021

Insolvenční správce Ing. Ivan Chrtek  nabízí k prodeji nemovitý majetek z majetkové podstaty dlužníka LUCIE ŠTOLLOVÉ k spis. zn. KSPH 36 INS 22459 / 2011

 • podíl o velikosti 1/2 na: St. 5064 – zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: bez čp/če, garáž, Stavba stojí na pozemku p. č.: St. 5064

to vše zapsané na LV č. 3280 pro k. ú. Beroun, obec Beroun, vedeného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun,

Podmínky prodeje:

– kupní cena za nejvyšší nabídku;

– kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;

– kupní smlouva bude podepsána ze strany kupujícího a kupní cena uhrazena na účet majetkové podstaty do 14 dnů od skončení inzerce a předložení kupní smlouvy kupujícímu; v opačném případě bude majetek nabídnu předkladateli nejvyšší nabídky dalšímu v pořadí;

– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;

– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu sopikova@administraceinsolvenci.cz.

Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.06.2024 01.06.2026 Plzeňský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 18.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 20.07.2024 Ústecký kraj 30000 Kč Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 31.07.2024 200000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!