Prodej podílu o velikosti 1/2 na nemovitosti v obci Červené Pečky

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Středočeský kraj

Nemovité věci

26.08.2020
07.09.2020

Insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., se sídlem CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, nabízí k prodeji podíl na nemovitosti v obci Červené Pečky z majetkové podstaty dlužníka: Jaroslava Zinzera, spis. zn. KSPH 72 INS 12335 / 2019.

Předmět prodeje:

podíl o velikosti 1/2 na:

 • pozemek parc. č. St. 54/2 o výměře 878 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba Červené Pečky č.p. 122 (rod. dům), stavba stojí na pozemku parc. č. St. 54/2,
  pozemek parc. č. St. 228 o výměře 17 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba bez čp/če (obč. vyb.), stavba stojí na pozemku parc. č. St. 228
  pozemek parc. č. 93/2 o výměře 969 m2 (zahrada),vše zapsané na LV 1433, k.ú. Červené Pečky, katastrální úřad pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kolín

Podmínky prodeje:

– min. kupní cena 1.600.000,- Kč;

– kupní cena za nejvyšší nabídku;

– kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;

– poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který je proto povinen podat přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a zaplatit daň;

– kupující se dále zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva a návrh na výmaz zástavních práv do katastru nemovitostí;

– správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;

– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;

– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu: zozulakova@administraceinsolvenci.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 735 172 477.


Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.02.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj 7000 Kč Nejvyšší nabídka
  29.02.2024 31.03.2024 Celá ČR
  Plzeňský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.02.2024 02.04.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 31.03.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!