Prodej podílu o velikosti 1/25 na bytové jednotce v insolvenčním řízení dlužníků Zdeňka a Jitky Veselé

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Plzeňský kraj

Nehmotný majetek

31.05.2021
02.07.2021

Insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., se sídlem CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, nabízí k prodeji podíl o velikosti 1/25 na bytové jednotce z majetkové podstaty dlužníků: Jitka Veselá a Zdeněk Veselý, sp. zn. KSPL 58 INS 8388 / 2018.

Předmět prodeje:

podíl o velikosti 1/25 na:

 • bytová jednotka č. 872/5 v budově Skvrňany č.p. 872, 873 postavené na pozemku parcel. č. 2176/172 a 2176/173 (LV 1985) včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 140/10000

to vše zapsáno na LV č. 4005 v k.ú. Skvrňany, obec Plzeň, okres Plzeň-město, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Kat. pracoviště Plzeň-město.

 

Podmínky prodeje:

– kupní cena za nejvyšší nabídku;

– kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;

– kupující se dále zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí;

– správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;

– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;

– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu: macoszkova@administraceinsolvenci.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 735 172 477.

Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  07.05.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  02.05.2024 03.06.2024 Celá ČR 3750 Kč Nejvyšší nabídka
  29.04.2024 20.05.2024 neurčena Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!