Prodej podílu o velikosti 1/3 na bytové jednotce, k.ú. Kročehlavy

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Středočeský kraj

Nemovité věci

09.05.2022
01.06.2022

Insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., se sídlem CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, nabízí k prodeji podíl o velikosti 1/3 na bytové jednotce z majetkové podstaty dlužníka: Jakub Lollok, spis. značkaKSPH 60 INS 2407 / 2018.

 

Předmět prodeje:

podíl o velikosti 1/3 na:

 • bytové jednotce č. 2603/11, vymezeno v budově č.p. 2603, bytový dům LV 28893 na parcele č. 3081, LV 28893 včetně podílu 776/49786 na společných částech domu a pozemku
 • podíl 388/73989 jednotky č. 2603/73 dílna nebo provozovna, vymezeno v budově č. 2603 bytový dům LV 28893 na parcele č. 3081, LV 28893 včetně podílu 243/49786 na společných částech domu a pozemku
  podíl 388/73989 jednotky č. 2603/74 jiný nebytový prostor, vymezeno v budově č. 2603, bytový dům LV 28893 na parcele č. 3081, LV 28893 včetně podílu 217/49786 na společných částech domu a pozemku
  LV 28895 k.ú. Kročehlavy

to vše zapsáno na LV 28910, LV 28893 a LV 28895, kat. území Kročehlavy, obec Kladno, okres Kladno, vedeno u Kat. úřadu pro Středočeský kraj, Kat. pracoviště Kladno.

 

Podmínky prodeje:

– kupní cena za nejvyšší nabídku;

– min. kupní cena ve výši 433.333 Kč;

– kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;

– kupující se dále zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a návrh na výmaz zástavních práv;

– správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;

– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;

– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu: macoszkova@administraceinsolvenci.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 735 172 477.

Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.05.2024 01.07.2024 Jihomoravský kraj 706500 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 24.06.2024 3900000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 19.08.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 20.06.2024 Celá ČR min. 120.000,- Kč Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!