PRODEJ PODÍLU O VELIKOSTI 1/3 NA RD K.Ú. Hořovice

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Středočeský kraj

Nehmotný majetek

01.06.2021
01.07.2021

Insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., se sídlem CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, nabízí k prodeji podíl o velikosti 1/3 na rodinném domě z majetkové podstaty dlužníka: Daniel Kebrle, spis. značka KSPH 77 INS 9635 / 2017.

Předmět prodeje:

podíl o velikosti 1/3 na:

 • pozemek parc.č. 1579 819m2 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p.513
 • pozemek parc.č. 1580/1 3064 m2 ovocný sad
 • pozemek parc.č. 1580/2 538m2 ostatní plocha
 • pozemek parc.č. 1581/2 32m2 ostatní plocha
 • pozemek parc.č. 1582 3598m2 ovocný sad

to vše na LV 2946, k.ú. Hořovice, obec Hořovice, okres Beroun, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun.

Jedná se o architektonicky významnou stavbu, evidovanou stavebním úřadem jako Hofmannova vila čp. 513, která byla postavena pro významného prvorepublikového továrníka. Této skutečnosti odpovídají i pozemky stavbou obklopené o celkové výměře 8051 m2. Pozemek p.č. 1580/2 je využíván jako tenisový kurt, který je přístupný ze zahrady vily.

Objekt má nepravidelný půdorys s výrazným obloukovým vstupním prostorem, je podsklepen a má dvě nadzemní podlaží. Vila umožňuje bydlení několika generací společně (tři samostatně přístupné bytové prostory), současně s využitím části prostor pro podnikání (pracovna) a sportovní vyžití (fitness se soláriem), v podzemním podlaží možnost parkování více vozidel, skladování, dílna, sociální zázemí. U domu jsou další krytá parkovací stání.

Zastavěná plocha 1. nadzemního podlaží (mimo kryté podesty předloženého schodiště) cca 460 m2 (užitná plocha cca 322 m2), zastavěná plocha 2. nadzemního podlaží cca 510 m2 (užitná plocha cca 257 m2). Ve třetím nadzemním podlaží se mimo centrální kruhové haly a prostoru točitého schodiště nachází jediný využitý pokoj, ostatní prostory jsou půdní neupravené (cca 60 m2 užitné plochy).

Obytný dům je zděný, podsklepený se dvěma nadzemními podlažími a částečnou vestavbou do podkroví, střešní krytina plechová a živičná, sklonité zastřešení různých sklonů a členitosti, dle půdorysu domu, který má zakřivené, půlkruhové a oválné vystupující části. Vila prošla kompletní modernizací v roce 2004. Monumentální vstup po předloženém schodišti do centrální kruhové haly s velkoformátovou kamennou dlažbou, s navazujícím točitým schodištěm obloženým masivním dřevem a kovářsky zpracovaným zábradlím. Schody do suterénu domu jsou obloženy kamenem. Z kruhové haly jsou vstupy do dvou „křídel“ domu. Zde je v jednom „křídle v každém podlaží umístěn samostatný byt, ve druhém křídle je v přízemí technické a sportovně relaxační část se sociálním zařízením, šatnou. Ve 2. NP je samostatný byt. Ve 3. NP je mimo komunikačního prostoru využita jedna místnost k obývání. Z přízemí haly je vstup do podzemního podlaží, kde je technické zázemí, kotelna s kombinovaným plynovým kotlem, dílna, garáže, bazénový systém, domě se nachází rovněž klimatizační jednotky a zabezpečovací systém. V domě je ústřední vytápění. Podlaha v suterénu je z keramické dlažby. V domě jsou sociální zařízení s keramickou dlažbou a obkladem. Je zde mnoho typů samostatné koupelny, případně sprchové kouty, samostatné místnosti WC, kde je různý stupeň vybavení sanitárním zařízením (dvě WC, bidety, pisoáry), i je zde koupelna společná s WC. Rovněž v koupelnách je různý stupeň vybavení (vana, sprchové kouty, umývadla, koupelnový nábytek, topné žebříky). V obytné části domu je plovoucí podlaha, ve 2. NP v prostoru ložnice je PVC a dlažba u kuchyňského koutu, v prostoru fitness a kanceláře podlaha betonová s povrchem kobercovým. Okna a dveře do exteriéru jsou plastová, interiérové dveře dřevěné dýhované typu Sapeli do obložkových zárubní. Moderní kuchyně v jednotlivých bytech umožňují vaření buď sklokeramické nebo indukční desce.

V jednom funkčním celku spolu s pozemkem zastavěné plochy a nádvoří p.č. 1579 o ploše 819 m2, tvoří zahradu pozemky p.č. 1580/1 o ploše 3064 m2, zapsaný jako ovocný sad, p.č. 1580/2 o ploše 538 m2, zapsaný jako ostatní plocha, sportoviště, p.č. 1581/2 o ploše 32 m2, zapsaný jako ostatní plocha a pozemek čp. 1582 o ploše 3598 m2, zapsaný jako ovocný sad. Pozemky mají celkovou výměru 8051 m2. Na pozemcích se mimo přístupových dlážděných kamenných komunikací a chodníků nachází kamenné zídky vyrovnávající svažitý pozemek, přístřešek pro parkování vozidel, pergoly (navazující na dům a zahradní na vydlážděné ploše cca 6 x 6 m), venkovní bazén (cca 4 x 8,5 m) ohniště, tenisový kurt s umělým propískovaným povrchem, oplocení z kovářsky zpracovaných profilů masivní kamennou podezdívkou a sloupky z kamenného zdiva, vjezdové brány na elektrický pohon. Příjezd k vile je lemován okrasnými stromy.

Tenisový kurt je situován na pozemcích p.č. 1580 a 1581/2 v zemním zářezu, který se z části opírá do opěrné stěny výšky téměř 4 m. Opěrná stěna je ze železobetonu, vrchní úprava kamennou dlažbou. Terénní úpravy byly provedeny na pozemku p.č. 1581. Kurt má rozměry 15,4 x 34,4m (plocha 535 m2), je oplocen pletivem na ocelové sloupky. Pro provedení kurtu byly povoleny terénní úpravy v celkové ploše cca 800 m2. Kurt je užíván od roku 2014.

Celý pozemek je architektonicky ztvárněn a osázen okrasnými stromy, keři, jezírkem.  K pozemku p.č. 1582 se váže věcné právo zatěžující nemovitost – věcné břemeno zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy.

Znalecký posudek je zveřejněn v insolvenčním rejstříku dlužníka na č.l. B-49.

Podmínky prodeje:

– kupní cena za nejvyšší nabídku;

– minimální kupní cena 9.996.000 Kč;

– kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;

– kupující se dále zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí;

– správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;

– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;

– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy;

– předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku;

– dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky;

– nabídky lze předkládat do 1.7.2021.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu: macoszkova@administraceinsolvenci.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 735 172 477.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  20.05.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.05.2024 23.06.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  07.05.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!