Prodej podílu o velikosti 1/4 na bytové jednotce

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Ústecký kraj

Nehmotný majetek

11.01.2022
25.01.2022

Insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., se sídlem CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, nabízí k prodeji podíl o velikosti 1/4 na bytové jednotce z majetkové podstaty dlužníka: Vladimíra Fialová, spis. značka KSCB 28 INS 1607 / 2017.

 

Předmět prodeje:

podíl o velikosti 1/4 na:

 •  bytové jednotce č. 2014/13, vymezeno v budově Horní Litvínov č.p. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, bytový dům, LV 3747, na pozemcích parc. č. 195/2, 195/3, 195/4, 195/5, 195/6, LV 3747, včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 350/51244, zapsáno na LV , k.ú.

to vše na LV 4304, 3747, k.ú. Horní Litvínov.

 

Podmínky prodeje:

– kupní cena za nejvyšší nabídku;

– minimální kupní cena ve výši  87.500 Kč;

– kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;

– kupující se dále zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a návrh na výmaz zástavních práv;

– správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;

– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;

– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu: macoszkova@administraceinsolvenci.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 735 172 477.

Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  07.05.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  02.05.2024 03.06.2024 Celá ČR 3750 Kč Nejvyšší nabídka
  08.04.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!