PRODEJ PODÍLU O VELIKOSTI 1/4 NA POZEMKU (travní porost) K.Ú. Radošovice u Strakonic

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihočeský kraj

Nehmotný majetek

14.09.2021
14.11.2021

Insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., se sídlem CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, nabízí k prodeji podíl o velikosti 1/4 na pozemku z majetkové podstaty dlužníka: Luděk Hurský, spis. značka KSCB 27 INS 6907 / 2021.

Předmět prodeje:

podíl o velikosti 1/4 na:

 • pozemku parc.č. 190 o výměře 1258 m2 – trvalý travní porost,

to vše na LV 119, k.ú. Radošovice u Strakonic, obec Radošovice, okres Strakonice, Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice.

 

Podmínky prodeje:

– kupní cena za nejvyšší nabídku;

– kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;

– kupní cena podléhá souhlasu insolvenčního soudu;

– kupující se dále zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a návrh na výmaz zástavních práv;

– správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;

– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;

– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu: macoszkova@administraceinsolvenci.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 735 172 477.

Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.03.2023 05.04.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.03.2023 31.05.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.03.2023 27.04.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  14.03.2023 31.03.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!