Prodej podílů o velikosti 100% ve společnostech s ručením omezeným

Značka: 23-06570/21

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Ostatní majetekPodniky

26.04.2024
30.06.2024

Likvidátor společnosti

COMINOSTAR s.r.o. v likvidaci

IČ 084 15 421

se sídlem Braunerova 563/7, 180 00  Praha 8 – Libeň

n a b í z í

k prodeji z likvidační podstaty společnosti následující majetek – podíly na jiných společnostech s ručením omezeným:

Bivia TM s.r.o., IČ 035 41 649, podíl o velikosti 100%, odpovídající vkladu ve výši 100,- Kč na základním kapitálu ve výši 100,- Kč,

CHARITY PLACE s.r.o., IČ 099 89 412, podíl o velikosti 100%, odpovídající vkladu ve výši 1.000,- Kč na základním kapitálu ve výši 1.000,- Kč,

WONDERFUL PLATFORM s.r.o., IČ 108 09 309, podíl o velikosti 100%, odpovídající vkladu ve výši 1.000,- Kč na základním kapitálu ve výši 1.000,- Kč.

Likvidátor nemá k prodávanému majetku – podílům žádné jiné informace, než které vyplývají z veřejných registrů, zejm. veřejného rejstříku a sbírky listin. Likvidátor ke své výzvě k poskytnutí součinnosti neobdržel informace ani účetnictví či jiné doklady od žádné ze společností s ručením omezeným.

Majetek, resp. podíly, budou prodány nejvyšší nabídce.

Nabídka musí být podána nejpozději do 30.6.2024, a to v listinné podobě doručené k rukám likvidátora osobně nebo prostřednictvím provozovatelů poštovních služeb anebo prostřednictvím veřejné datové sítě (elektronicky e-mailem, datovou schránkou).

Nabídka musí obsahovat identifikaci zájemce (obchodní firma, IČ, sídlo, fax či e-mail) a nabízenou kupní cenu. Kupní cena musí být zaplacena nejpozději při podpisu kupní smlouvy a veškeré náklady spojené s převodem majetku – převodem podílů nese kupující.

Likvidátor si vyhrazuje právo odmítnout veškeré předložené nabídky.

Bližší informace u likvidátora: Mgr. Roberta Hynka, advokát, AK Hrudka & partneři, Vodičkova 30, Praha 1, telefon: 224 166 000, email: hynek@akhrudka.cz.

Informace o zadavateli

Robert Hynek hynek@akhrudka.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  05.06.2024 31.07.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 20.06.2024 Celá ČR
  Moravskoslezský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 15.07.2024 Liberecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.05.2024 21.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!