Prodej podílu o velikosti 3/4 nemovitosti pozemku

Značka: 1948/2018

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Nemovité věci

18.09.2020
18.10.2020

Prodej podílu o velikosti 3/4 nemovitosti pozemku

 Insolvenční správce dlužníka Davida Rychlovského, dat. nar.: 04.10.1979, bytem Boloňská 302, 100 00 Praha 10 v insolvenčním řízení vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn.: MSPH 91 INS 1948/2018

 prodává nemovitý majetek zapsaný po položkou č. 2 soupisu majetkové podstaty:

 • podíl o velikosti 3/4 na pozemku parc. č. 1222, o velikosti 52 m2, ostatní plocha, zapsáno na LV č. 759, katastrální území Brandýsek, vedeno Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno

 Kontakt: miechova@om-ak.cz, 602 823 386


Informace o zadavateli

Ivona Miechová miechova@om-ak.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.03.2023 30.04.2023 Celá ČR
  Královehradecký kraj
  Liberecký kraj
  179 000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.03.2023 30.04.2023 Celá ČR
  Královehradecký kraj
  Liberecký kraj
  1 263 620 Kč Nejvyšší nabídka
  23.03.2023 24.04.2023 Celá ČR
  Ústecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.03.2023 30.04.2023 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!