Prodej podílu o velikosti 5/216 na LV č. 1927 v kat. území Chudeřín u Litvínova

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Ústecký kraj

Nehmotný majetek

20.05.2024
23.06.2024

AZAM – insolvence, v. o. s., IČO: 087 77 993, se sídlem Opletalova 1417/25, Praha 1, insolvenční správce ustanovený v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka Radka Sarnová, r.č. 655916/1840, bytem Hutnická 2777/20, Most, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: KSUL 43 INS 18542 / 2023 tímto nabízí k prodeji podíl na nemovitosti z majetkové podstaty dlužníka.

 • položka č. 1 – podíl o velikosti 5/216 na nemovitosti:
  pozemek parc. č. 6 – o výměře 125 m2 – zastavěná plocha a nádvoří,
  Součástí je stavba: Chudeřín č.p. 64, rodiný dům
  Stavba stojí na pozemku p.č.: 6
  to vše zapsáno na LV č. 1927 v kat. území Chudeřín u Litvínova, obec Litvínov, okres Most, vedeno Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most.

Podmínky prodeje:

 • úhradu kupní ceny je třeba provést nejpozději při podpisu kupní smlouvy;
 • nabídkového řízení se mohou zúčastnit právnické osoby se sídlem v České republice i právnické osoby se sídlem v zahraničí a fyzické osoby starší 18 let, které jsou plně svéprávné;
 • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce;
 • nabídkové řízení může být kdykoliv ze strany insolvenčního správce zrušeno;
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodu.

Zájemce při předložení závazné nabídky uvede své identifikační údaje, včetně emailového a telefonního kontaktu a výši nabízené kupní ceny.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu: macoszkova@azaminsolvence.cz.


Informace o zadavateli

AZAM-insolvence, v.o.s. info@azaminsolvence.cz Opletalova 1417/25, Nové Město, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  05.06.2024 25.06.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  03.06.2024 30.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  02.06.2024 31.07.2024 Královehradecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!